• /ʌnˈveɪl/

  Thông dụng

  Động từ

  Bỏ mạng che mặt
  Khánh thành (tượng đài), bỏ màn (trong một buổi lễ công cộng)
  Trình bày công khai, tuyên bố công khai; để lộ, tiết lộ
  to unveil a secret
  tiết lộ một điều bí mật

  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  conceal , hide , veil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X