• /ʌn´presi¸dentid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chưa từng thấy, không có tiền lệ, chưa từng xảy ra
  an unprecedented fact
  một sự việc chưa từng có


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X