• /ə´nɔmələs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất thường, dị thường; không có quy tắc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dị thường, bất thường

  Kỹ thuật chung

  bất thường
  anomalous condition
  điều kiện bất thường
  kỳ dị
  dị hướng
  dị thường
  anomalous absorption
  hấp thụ dị thường
  anomalous Barkhausen effect
  hiệu ứng Barkhausen dị thường
  anomalous dispersion
  chu kỳ dị thường
  anomalous expansion
  giãn nở dị thường
  anomalous Hall effect
  hiệu ứng Hall dị thường
  anomalous magnetic moment
  mômen từ dị thường
  anomalous moment
  mômen dị thường
  anomalous skin effect
  hiệu ứng mặt ngoài dị thường
  anomalous X-ray scattering
  tán tia xạ X dị thường
  anomalous zone of audibility
  vùng khả thính dị thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X