• /ig'zɔtik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở nước ngoài đưa vào, ngoại lai (cây cỏ, từ, mốt)
  Kỳ lạ, kỳ cục; đẹp kỳ lạ

  Danh từ

  Cây ngoại lai, cây từ nước ngoài đưa vào
  Vật ngoại lai, vật từ nước ngoài đưa vào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngoại lai
  exotic atom
  nguyên tử ngoại lai
  exotic chip
  chip ngoại lai
  exotic nucleus
  hạt nhân ngoại lai
  exotic river
  sông ngoại lai
  exotic signal
  tin hiệu ngoại lai

  Kinh tế

  hàng ngoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X