• /ʌn´rævl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tháo ra, gỡ ra, tách ra thành từng tao, từng phần (chỉ)
  (nghĩa bóng) làm cho ra manh mối; làm sáng tỏ
  to unravel a mystery
  làm ra manh mối một điều bí mật

  Nội động từ

  Sổ sợi xơ ra (quần áo)
  Sổ mép, xơ ra (vải)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X