• /rævl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mối rối, mối thắt nút (chỉ, sợi)
  threads in a ravel
  chỉ bị rối, chỉ bị thắt nút lại
  Sự rắc rối, sự phức tạp (của một vấn đề)
  Đầu (dây, sợi) buột ra

  Ngoại động từ

  Làm rối, thắt nút (chỉ sợi)
  Làm rắc rối (một vấn đề...)
  the ravelled skein of life
  những rắc rối của cuộc sống

  Nội động từ

  Rối (chỉ...)
  Trở thành rắc rối (vấn đề...)
  Buột ra (đầu dây...)
  to ravel out
  gỡ rối (chỉ, vấn đề...)
  Làm buộc ra (đầu dây...); buộc ra; tháo ra (áo đan...) ra; rút sợi (tấm vải...) ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X