• /ʌn´stintiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hào phóng, rộng rãi
  unstinting generosity
  sự hào phóng không tiết
  she was unstinting in her efforts to help
  bà ta cố gắng giúp đỡ không tiếc công sức


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X