• Hóa học & vật liệu

    muối được tạo ra trong môi trưòng chân không

    Giải thích EN: A salt produced by boiling salt brine in a triple-effect evaporator at reduced pressure. Giải thích VN: Một muối được tạo ra bằng cách đun sôi nước biển trong một máy bay hơi 3 tác động ở áp suất thấp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X