• (đổi hướng từ Valeted)
  /'vælit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầy tớ, người hầu (một người đàn ông làm công việc phục vụ, giặt quần áo, dọn bữa ăn..)
  Người hầu phòng (người làm công trong khách sạn với các nhiệm vụ tương tự)

  Ngoại động từ

  Hầu hạ, phục vụ
  Hoạt động như một người hầu cho ai

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người hầu phòng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X