• / 'væniʃiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biến mất, sự tiêu tan

  Tính từ

  Đang biến mất
  Biến mất, tiêu tan

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  triệt tiêu; biến mất
  identically vanishing
  đồng nhất triệt tiêu, đồng nhất bằng không

  Điện lạnh

  sự biến mất

  Kỹ thuật chung

  biến mất
  vanishing line
  tuyến biến mất
  vanishing plane
  mặt phẳng biến mất
  vanishing point
  điểm biến mất
  sự triệt tiêu
  triệt tiêu
  identically vanishing
  đồng nhất triệt tiêu
  non-vanishing
  không triệt tiêu
  vanishing flux
  thông lượng triệt tiêu
  vanishing point
  điểm triệt tiêu
  vanishing point projection
  phép chiếu điểm triệt tiêu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  disappear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X