• /´trænziənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngắn ngủi, nhất thời, chóng tàn; tạm thời
  transient success
  thắng lợi nhất thời
  Thoáng qua, qua nhanh, vội vàng
  transient sorrow
  nỗi buồn thoáng qua
  a transient gleam of hope
  một tia hy vọng thoáng qua
  to cast a transient look at
  đưa mắt nhìn vội, nhìn thoáng qua
  Ở thời gian ngắn
  transient guest
  khách ở lại thời gian ngắn
  transient lodger
  người trọ ngắn ngày
  (âm nhạc) (thuộc) nốt đệm

  Danh từ

  Người lưu lại ngắn ngày, khách trọ ngắn ngày; người làm việc tại một nơi chỉ trong một thời gian ngắn rồi chuyển đi nơi khác
  a transient population
  cư dân ngắn ngày

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhất thời

  Xây dựng

  tạm

  Cơ - Điện tử

  Quá trình chuyển tiếp, chế độ không ổn định,(adj) chuyển tiếp, không ổn định, chóng tàn

  Kỹ thuật chung

  ngắn hạn
  transient load
  tải trọng ngắn hạn
  ngắn ngủi
  chuyển tiếp
  transient overvoltage
  quá điện áp chuyển tiếp
  transient recovery voltage
  điện áp phục hồi chuyển tiếp
  transient recovery voltage
  điện áp quá độ phục hồi
  transient voltage
  điện áp chuyển tiếp
  transient voltage
  điện áp chuyển tiếp (quá độ)
  nhất thời
  transient analysis
  sự phân tích nhất thời
  transient behavior
  sự biến diễn nhất thời
  transient behaviour
  sự biến diễn nhất thời
  Transient Call Record (TCR)
  hồ sơ cuộc gọi nhất thời
  transient conditions
  điều kiện nhất thời
  Transient Data (TD)
  dữ liệu nhất thời
  transient deviation
  độ lệch nhất thời
  transient distortion
  sự méo nhất thời
  transient error
  lối nhất thời
  transient error
  lỗi nhất thời
  transient load
  tải trọng nhất thời
  Transient Memory Record (TMR)
  hồ sơ bộ nhớ nhất thời
  transient motion
  chuyển động nhất thời
  transient oscillation
  dao động nhất thời
  transient response
  đáp ứng nhất thời
  transient response
  đáp ứng quá độ nhất thời
  transient response
  ứng hiệu nhất thời
  transient state
  trạng thái nhất thời
  transient suppressor
  bộ triệt nhất thời
  giao thời
  short high level transient
  giao thời ở mức cao và ngắn
  transient component
  thành phần giao thời
  transient effect
  tác dụng giao thời
  transient emission
  sự phát thanh giao thời
  transient gas flow period
  sự giao thời của chất khí
  transient phenomenon
  hiện tượng giao thời
  transient response
  đặc tuyến giao thời
  transient sideband
  dải bên giao thời
  transient state
  chế độ giao thời
  hiện tượng chuyển tiếp
  transient suppressor
  bộ triệt hiện tượng chuyển tiếp
  quá độ
  quá trình chuyển tiếp
  Electrical Fast Transient (EFT)
  quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện
  fast transient test
  thử quá trình chuyển tiếp nhanh
  sự chuyển tiếp
  sự nhất thời
  sự quá độ
  tam tinh

  Kinh tế

  thời gian ngắn ngủi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X