• Kỹ thuật chung

    máy đo theo giờ

    Giải thích EN: An instrument that gauges and records the reactive power in a circuit over time. Giải thích VN: Một dụng cụ đo và ghi lại năng lượng phản ứng trong một mạch theo thời gian.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X