• (đổi hướng từ Gauges)
  /geidʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy đo (sức gió, chiều cao của thuỷ triều, lượng nước mưa...)
  Cái đo cỡ (dây...)
  Loại, kiểu, cỡ, tầm, quy mô, khả năng
  Khoảng cách đường ray
  Tiêu chuẩn đánh giá, phương tiện đánh giá (khả năng, tính nết một người)
  to take the gauge of
  đánh giá (ai)
  (ngành in) lanhgô điều chỉnh lề
  Cái mấp của thợ mộc (để vạch những đường thẳng song song)
  (hàng hải) hướng đi của tàu so với chiều gió ( (cũng) gage)
  to have the weather gauge
  lợi gió, thuận gió


  Ngoại động từ

  Đo
  to gauge the rainfall
  đo lượng nước mưa
  to gauge the contents of a barrel
  đo dung tích của một cái thùng
  Định cỡ, đo cỡ
  Làm cho đúng tiêu chuẩn, làm cho đúng quy cách
  Đánh giá, phán đoán

  hình thái từ

  Xây dựng

  bề dày
  cái đơ cỡ
  khố đường ray
  track gauge
  cữ đo khổ đường ray
  đo dung tích
  dưỡng trát

  Giải thích EN: 1. the part of a slate or tile that is exposed when laid in place.the part of a slate or tile that is exposed when laid in place.2. an amount of plaster of Paris that is mixed with mortar or common plaster to slow its setting time.an amount of plaster of Paris that is mixed with mortar or common plaster to slow its setting time.

  Giải thích VN: 1.Một phần ngói hay đá lát phơi ra khi lợp hoặc lát///2.Số vữa thạch cao trộn với vữa hồ hoặc vữa thạch cao để làm chậm lại quá trình khô.

  mô hình khuôn

  Y học

  ống đong, máy do, cái đo

  Kỹ thuật chung

  bề, khổ, cỡ (dây, thanh, tấm kim loại)

  Giải thích EN: The thickness of a metal wire, rod, or sheet.the thickness of a metal wire, rod, or sheet.

  Giải thích VN: Độ dày của một dây, một thanh, hoặc một tấm kim loại.

  cái cảm biến
  cái đo
  cỡ chuẩn
  compa đo
  internal caliper gauge
  compa đo trong
  cữ
  hướng đi (tàu)
  khí cụ đo
  khổ đường ray
  standard gauge
  khổ đường ray tiêu chuẩn
  track gauge
  cữ đo khổ đường ray
  khổ đường sắt
  standard gauge
  khổ đường sắt chuẩn
  kiểu
  bell pressure gauge
  áp kế kiểu chuông lặn
  bellows gauge
  calip kiểu hộp xếp
  bellows gauge
  dưỡng đo kiểu hộp xếp
  bellows pressure gauge
  áp kế kiểu hộp xếp
  diaphragm pressure gauge
  áp kế kiểu màng
  diaphragm pressure gauge
  manomet kiểu màng
  float gauge
  mức lỏng kế kiểu phao
  foil strain gauge
  cảm biến kiểu lá riềm
  ionization type vacuum gauge
  máy đo chân không kiểu ion hóa
  level gauge of membrane type
  cái đo mức kiểu màng mỏng
  magnetic oil (level) gauge
  bộ chỉ thị mức dầu kiểu từ
  martens strain gauge
  máy cảm biến kiểu điện trở
  oil pressure gauge
  áp kế kiểu áp lực dầu
  piston-type pressure gauge
  áp kế kiểu pittông
  roller gauge
  máy đo kiểu trục
  screw gauge
  bộ calip kiểu ren
  strain gauge
  cảm biến kiểu điện trở
  wire strain gauge
  cảm biến (kiểu) dây
  đánh giá
  định cỡ
  gauge brick
  gạch định cỡ
  gauge transformation
  phép biến đổi định cỡ
  đo
  đong
  active gauge
  cái dưỡng chủ động
  alarm gauge
  áp kế báo động
  alarm pressure gauge
  đồng hồ áp suất báo động
  alarm pressure gauge
  áp kế báo động
  battery gauge
  đồng hồ đo pin
  Buckley gauge
  đồng hồ đo Buckley
  dial gauge
  đồng hồ đo
  dial indicating gauge
  đồng hồ đo
  direct-reading gauge
  đồng hồ đọc trực tiếp
  flow gauge
  đồng hồ đo nước
  fuel gauge
  đồng hồ chỉ nhiên liệu
  fuel gauge
  đồng hồ mực xăng
  gasoline gauge
  đồng hồ xăng
  gauge (gage)
  đồng hồ đo
  gauge (meter)
  bảng đồng hồ
  gauge gage
  đồng hồ
  gauge glass
  ống đong
  gauge manifold
  cổ góp có đồng hồ
  gauge or us gage
  đồng hồ đo
  gauge port
  lỗ gắn đồng hồ
  in-dash gauge
  đồng hồ trên tableau
  kinematic gauge
  khổ giới hạn động
  oil level gauge
  đồng hồ báo mực dầu
  oil pressure gauge
  đồng hồ áp suất dầu (nhớt)
  optical gauge
  đồng hồ đo bằng quang học
  petrol gauge
  đồng hồ chỉ xăng
  plain gauge
  trạm đo miền đồng bằng
  precision dial gauge
  đồng hồ đo chính xác
  strain gauge
  đồng hồ đo biến dạng
  universal gauge
  đồng hồ thông dụng
  vacuum gauge
  đồng hồ đo chân không
  water gauge
  đồng hồ nước
  water level gauge
  đồng hồ chỉ mức nước
  water temperature gauge
  đồng hồ báo nhiệt nước
  water-gauge assembly
  cụm đồng hồ đo nước
  water-gauge assembly
  trạm đồng hồ đo nước
  wind gauge
  đồng hồ đo gió
  đồng hồ đo
  battery gauge
  đồng hồ đo pin
  Buckley gauge
  đồng hồ đo Buckley
  flow gauge
  đồng hồ đo nước
  optical gauge
  đồng hồ đo bằng quang học
  precision dial gauge
  đồng hồ đo chính xác
  strain gauge
  đồng hồ đo biến dạng
  vacuum gauge
  đồng hồ đo chân không
  water-gauge assembly
  cụm đồng hồ đo nước
  water-gauge assembly
  trạm đồng hồ đo nước
  wind gauge
  đồng hồ đo gió
  dụng cụ đo
  altitude gauge
  dụng cụ đo cao trình
  altitude gauge
  dụng cụ đo độ cao
  angle gauge
  dụng cụ đo góc
  bore gauge
  dụng cụ đo trong
  consistency gauge
  dụng cụ đo độ quánh
  consistency gauge
  dụng cụ đo độ sệt
  crusher gauge
  dụng cụ đo lực nghiền
  diaphragm gauge
  dụng cụ đo sử dụng màng chắn
  end gauge
  dụng cụ đo đầu mút
  feeler gauge (gage) or feeler stock
  dụng cụ đo khe hở
  gauge box
  hộp đựng dụng cụ đo
  gauge for measuring thickness
  dụng cụ đo bề dày
  gauge for measuring thickness
  dụng cụ đo đường kính
  loading gauge
  dụng cụ đo sức tải
  oil gauge
  dụng cụ đo dầu
  outdoor or outside temperature gauge (otg)
  dụng cụ đo nhiệt độ ngoài trời
  percolation gauge
  dụng cụ đo độ thấm
  rain gauge
  dụng cụ đo lượng mưa
  ring gauge
  dụng cụ đo vòng
  ring gauge
  dụng cụ đo vòng trong
  staff gauge
  dụng cụ đo mực nước
  strain gauge
  tenxơmet (dụng cụ đo biến dạng)
  vacuum gauge
  dụng cụ đo chân không
  volumetric gauge
  dụng cụ đo thể tích
  water gauge
  dụng cụ đo mực nước
  water pressure gauge
  dụng cụ đo áp lực nước
  dưỡng
  active gauge
  cái dưỡng chủ động
  bellows gauge
  dưỡng đo kiểu hộp xếp
  caliber gauge
  dưỡng đo
  caliper gauge
  dưỡng đo
  centre gauge
  dưỡng định tâm
  differential pressure gauge
  dưỡng đo áp suất vi sai
  drill gauge
  dưỡng kiểm khoan
  electronic gauge
  dưỡng điện tử
  float gauge
  dưỡng nổi
  gauge lathe
  máy tiện theo dưỡng
  gauge maker
  thợ làm dưỡng
  gauge numbers
  số hiệu dưỡng kiểm khoan
  plug thread gauge
  dưỡng ren trong
  precision gauge
  dưỡng chính xác
  radius gauge
  dưỡng bán kính (góc lượn)
  receiving gauge
  dưỡng biến dạng
  receiving gauge
  dưỡng nhận
  screw pitch gauge
  dưỡng ren
  screw thread gauge
  dưỡng định tâm
  screw thread gauge
  dưỡng kiểm ren
  screw thread gauge
  dưỡng ren
  spline gauge
  dưỡng rãnh then
  standard gauge
  dưỡng tiêu chuẩn
  strain gauge
  dưỡng đo biến dạng
  thickness gauge
  dưỡng đo chiều dầy
  thread gauge
  dưỡng kiểm ren
  thread gauge
  dưỡng ren
  vacuum gauge
  dưỡng đo chân không
  loại
  gauge (metalgauge)
  cái đo cỡ bằng kim loại
  light gauge sheet metal
  tấm kim loại mỏng
  metallic gauge
  áp kế kim loại
  narrow-gauge railway
  đường sắt loại nhẹ
  sheet gauge
  calip kiểm tấm kim loai
  water gauge
  một loại hơi đốt
  áp kế
  bạc dẫn
  mẫu
  máy đo
  ống thủy
  gauge glass
  ống thủy chuẩn
  level gauge
  ống thủy chuẩn
  phán xét
  sự chia độ
  sự đánh giá
  sự đo cỡ sàng

  Giải thích EN: The measurement of the sieve size that will allow the bulk of a given aggregate to pass through.

  Giải thích VN: Phương pháp đo cỡ sàng cho phép khối lượng của một cốt liệu cho sẵn đi qua.

  thang
  mean month gauge
  mức nước trung bình tháng
  pressure gauge scale
  thang số áp kế
  vernier (caliperor gauge)
  vecnê (thước chia thang phụ kèm thanh chính)
  thiết bị đo
  percolation gauge
  thiết bị đo độ ngấm
  switch gauge measuring device
  thiết bị đo khổ đường tại ghi
  third rail gauge (tool)
  thiết bị đo cự ly ray thứ ba (so với ray chạy)
  vacuum gauge
  thiết bị đo chân không
  water gauge
  thiết bị đo nước
  thước đo nước
  thủy chí
  crest gauge
  thủy chí đỉnh đập
  gauge datum
  độ cao của thủy chí
  gauge reading
  số đọc thủy chi
  inclined gauge
  thủy chí nghiêng
  tide gauge
  máy triều ký thủy chí

  Kinh tế

  bề ngang đường sắt
  cỡ
  dụng cụ đo
  tiêu chuẩn đo lường

  Nguồn khác

  • gauge : Corporateinformation

  Địa chất

  calip, cỡ lỗ, cữ, áp kế, manomet, khổ đường ray, khoảng cách giữa hai bánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X