• /vɑ:z/
  /veis, veiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vò, hũ, bát, chén
  Bình, lọ (để cắm hoa đã cắt ra hoặc để làm vật trang trí)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đầu cột corin

  Kỹ thuật chung

  cái bình

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X