• /dʒa:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vại, lọ, bình
  (điện học) chai
  Leyden jar
  Chai lêđen

  (thông tục)) on the jar; on a jar; on jar hé mở (cửa)

  Tiếng động chói tai; tiếng ken két làm gai người
  Sự rung chuyển mạnh, sự chao đảo mạnh (làm chói tai)
  Sự choáng người, sự choáng óc; sự gai người; sự bực bội, sự khó chịu (thần kinh, cân não...)
  the news gave me a nasty jar
  tin đó làm tôi bực bội khó chịu
  Sự va chạm (quyền lợi...), sự bất đồng, sự không hoà hợp (ý kiến...)
  Sự bất hoà, sự cãi nhau
  (kỹ thuật) sự rung, sự chấn động

  Nội động từ

  Phát ra tiếng động chói tai; kêu ken két làm gai người
  ( + upon) gây cảm giác khó chịu, gây bực bội
  to jar upon ear
  gây chói tai
  to jar upon nerves
  gây bực bội thất kinh
  ( + upon, against) cọ ken két, nghiến ken két
  ( (thường) + with) va chạm, xung đột, bất đồng, mâu thuẫn, không hoà hợp (quyền lợi, ý kiến...)
  Cãi nhau
  (kỹ thuật) rung, chấn động

  Ngoại động từ

  Làm rung động mạnh, làm chấn động mạnh
  Làm kêu chói tai, làm kêu ken két gai người
  Làm choáng (óc), làm gai (người...), làm chói (tai...), làm bực bội, làm khó chịu (thần kinh, cân não...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bình
  khoan rung
  dằn
  lọ (chai)
  sự chấn động
  rung
  sự va đập
  thùng chứa
  vại

  Kinh tế

  bình
  ca
  chum
  vại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X