• /'kreitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miệng núi lửa
  crater lake
  hồ trên miệng núi lửa đã tắt
  Hố (bom, đạn đại bác...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  miệng phun lửa

  Giao thông & vận tải

  ổ gà (đường sá)

  Kỹ thuật chung

  hố trũng
  đầu dây cáp
  lõm hàn
  miệng hàn
  miệng loe
  miệng lõm
  miệng núi lửa
  active crater
  miệng núi lửa hoạt động
  adventive crater
  miệng núi lửa phụ
  crater lake
  hồ miệng núi lửa
  crater rim
  bờ miệng núi lửa
  lateral crater
  miệng núi lửa bên sườn
  mud crater
  miệng núi lửa bùn
  parasitic crater
  miệng núi lửa phụ
  somma crater
  miệng núi lửa chồng
  somma crater
  miệng núi lửa kiểu Somma
  phễu
  crater-lamp oscillograph
  đèn phễu ghi dao động
  crushing crater
  phễu đập vụn (do nổ)
  crushing crater
  phễu nghiền (do nổ)
  impact crater
  miệng phễu do va đập
  vết lõm
  vùng trũng

  Địa chất

  hố nổ mìn (hình phễu)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X