• /¸venə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sùng kính, sự tôn trọng; sự tôn kính
  to hold someone in veneration
  tôn kính ai


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X