• /is'ti:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kính mến, sự quý trọng
  to hold someone in high esteem
  kính mến ai, quý trọng ai

  Ngoại động từ

  Kính mến, quý trọng
  Coi là, cho là
  to esteem it as a favour
  coi cái đó như là một đặc ân

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kính mến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X