• Kỹ thuật chung

  hệ thống thông gió
  balanced ventilation system
  hệ thống thông gió cân bằng
  combination ventilation (system)
  hệ thống thông gió kết hợp
  extraction ventilation system
  hệ thống thông gió hút
  refrigerated ventilation system
  hệ (thống) thông gió lạnh
  refrigerated ventilation system
  hệ thống thông gió lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X