• /,kɔmbi'neiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kết hợp, sự phối hợp
  combination of colours
  sự phối hợp màu sắc
  (hoá học) sự hoá hợp
  chemical combination
  sự hoá hợp
  (hoá học) hợp chất
  unstable combination
  hợp chất không bền
  (toán học) sự tổ hợp
  ( số nhiều) bộ quần áo may liền nhau
  Hội, tập đoàn, nghiệp đoàn
  right of combination
  quyền lập hội
  Xe mô tô thùng ( (cũng) motor-cycle combination)

  Hóa học & vật liệu

  tổ hợp liên hợp

  Kỹ thuật chung

  bộ
  hỗn hợp
  hợp chất
  kết hợp
  hệ thống
  combination ventilation (system)
  hệ thống thông gió kết hợp
  combination ventilation system
  hệ thông gió kết hợp
  phối hợp
  combination chart
  biểu đồ phối hợp
  combination gas
  khí phối hợp
  load combination
  sự phối hợp tải
  sự kết hợp
  sự phối hợp
  load combination
  sự phối hợp tải
  sự tổ hợp

  Nguồn khác

  Kinh tế

  hợp nhất
  horizontal combination
  sự hợp nhất chiều ngang
  horizontal combination
  sự hợp nhất theo chiều ngang
  vertical business combination
  sự hợp nhất doanh nghiệp theo hàng dọc
  tổ hợp

  Địa chất

  sự kết hợp, sự phối hợp, sự liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X