• Kỹ thuật chung

    mái hiên

    Giải thích EN: A wide, covered open gallery or porch, used for sitting. Giải thích VN: Một hành lang rộng có mái che được sử dụng làm chỗ ngồi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X