• /'sittiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngồi; sự đặt ngồi
  Buổi họp (với thời gian liên tục)
  Lần, lúc, lượt (thời gian khi một nhóm người ăn một bữa)
  room where 200 people can be served at a sitting
  phòng có thể phục vụ được 200 người một lần
  Lần, lượt, một mạch (khoảng thời gian dùng liên tục cho một hoạt động)
  finish reading a book at one sitting
  đọc một mạch hết cuốn sách
  Sự ngồi mẫu; buổi ngồi mẫu (khoảng thời gian ai đó ngồi cho người ta vẽ hay chụp ảnh)
  Ghế dành riêng (trong nhà thờ)
  Ổ trứng, lứa trứng (số trứng mà một con gà mái ấp)

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự lựa chọn địa điểm (xây lò phản ứng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  in situ , lotus , sedentary , situated

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X