• /his´tɔrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tính chất lịch sử; được ghi vào lịch sử
  a historic speech
  một bài diễn văn lịch sử
  historic times
  thời kỳ lịch sử (có sử sách chép lại)


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X