• /´pweblou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều pueblos

  Làng (người da đỏ); người da đỏ
  Tỉnh, thị trấn (ở Phi-lip-pin)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  làng của người da đỏ

  Giải thích EN: An ancient dwelling of the Indians of the Southwest U.S., typically consisting of compounds of multistoried, contiguous houses with courtyards and large circular rooms; some continue to be occupied. Giải thích VN: Nơi ở thời cổ của người da đỏ ở phía tây bắc nước Mỹ, thường bao gồm nhiều tầng, nhiều nhà liên tiếp với nhiều sân và các phòng hình tròn. Một số hiện vẫn còn được sử dụng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X