• /ɔ:´di:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thử thách
  to experience a serve ordeal
  trải qua một sự thử thách gay go
  (sử học) cách thử tội (bắt tội nhân nhúng tay vào nước sôi...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X