• /sick/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ốm, đau, bệnh; ốm yếu; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khó ở, thấy kinh
  a sick man
  người ốm
  to be sick of a fever
  bị sốt
  to be sick of love
  ốm tương tư
  Buồn nôn
  to feel (turn) sick
  buồn nôn, thấy lợm giọng
  to be sick
  nôn
  (hàng hải) cần sửa lại, cần chữa lại

  Ngoại động từ

  (thông tục) nôn, mửa (thức ăn)
  Xuýt (chó) ( (thường), (mỉa mai) để ra lệnh cho chó săn)
  sick him!
  sục đi!

  Nội động từ

  (thông tục) oẹ, trớ

  Danh từ

  (thông tục) chất nôn ra, chất mửa ra
  ( the sick) những người ốm

  Cấu trúc từ

  sick to death of
  (thông tục) chán, ngán, ngấy
  sick and tried of
  (thông tục) chán, ngán, ngấy
  to be sick of doing the same work
  chán ngấy vì cứ làm mãi một công việc
  sick at (about)
  (thông tục) đau khổ, ân hận
  to be sick at failing to pass the examination
  đau khổ vì thi trượt
  sick for
  nhớ
  to be sick for home
  nhớ nhà, nhớ quê hương

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bệnh
  sick leave
  nghỉ phép vì bệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X