• /in'spektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thanh tra
  Phó trưởng khu cảnh sát
  inspector of taxes
  nhân viên thuế vụ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người giám định
  người kiểm tra
  nhân viên kiểm tra

  Kinh tế

  người kiểm nghiệm
  người kiểm tra
  hide inspector
  người kiểm tra chất lượng da thú
  sorting inspector
  người kiểm tra phân loại
  veterinary inspector
  người kiểm tra thú y
  người theo dõi
  nhân viên kiểm tra
  customs inspector
  nhân viên kiểm tra hải quan
  inspector of weights and measures
  nhân viên kiểm tra cân lường
  marine inspector
  nhân viên kiểm tra hàng hải
  sanitary inspector
  nhân viên kiểm tra vệ sinh (công cộng)
  viên thanh tra

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X