• Hóa học & vật liệu

  silic thủy tinh

  Giải thích EN: A transparent glass consisting mainly of silica that is chemically stable and heat-resistant. Giải thích VN: Thủy tinh trong suốt chứa silic rất ổn định và chống nhiệt.

  Xây dựng

  thạch anh trong suốt

  Kỹ thuật chung

  silic oxit trong suốt
  silica trong suốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X