• /´silikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Silic đioxyt (hợp chất của silic dưới dạng (như) thạch anh hoặc đá lửa và trong sa thạch và những đá khác)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cát trắng (silic điôxit)

  Xây dựng

  silic đionit

  Điện lạnh

  đioxit silic

  Kỹ thuật chung

  silic oxit
  crystalline silica dust
  bụi silic ôxit kết tinh
  doped silica fiber
  sợi silic oxit pha tạp
  doped silica fibre
  sợi silic oxit pha tạp
  fused silica
  silic oxit nóng chảy
  fused silica
  silic oxit nung chảy
  plastic-clad silica fibre (PCSfiber)
  sợi silic oxit bọc chất dẻo
  precipitated silica
  silic oxit kết tủa
  PSC fiber (plastic-clad silica fiber)
  sợi silic oxit bọc chất dẻo
  PSC fibre (plastic-clad silica fibre)
  sợi silic oxit bọc chất dẻo
  silica abrasive
  bột mài silic ôxit
  silica abrasive
  vật liệu mài silic oxit
  silica coating
  lớp phủ silic oxit
  silica glass
  thủy tinh silic oxit
  silica scum
  bọt silic ôxit
  silica scum
  bùn silic ôxit
  silica scum
  váng silic oxit
  silica scum line
  đường bọt silic ôxit
  silica scum line
  giới hạn bọt silic oxit
  vitreous silica
  silic oxit trong suốt
  silic oxit (gốm)
  thạch anh
  plastic-clad silica fibre (PCSfiber)
  sợi thủy tinh thạch anh bọc chất dẻo
  silica glass
  kính thạch anh
  silica sandstone
  sa thạch pha thạch anh
  silica tube
  ống thạch anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X