• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  lỗ rỗ

  Kỹ thuật chung

  chân không
  độ rỗng
  mortar voids ratio
  độ rỗng trong vữa
  voids content
  độ rỗng (do các lỗ rỗng tạo thành)
  voids ratio
  chỉ số độ rỗng
  voids ratio
  hệ số độ rỗng
  lỗ rỗ
  lỗ rỗng
  percentage of voids
  tỷ lệ phần trăm lỗ rỗng (trong vật liệu)
  surface voids
  lỗ rỗng trên bề mặt
  voids content
  độ rỗng (do các lỗ rỗng tạo thành)
  voids volume
  thể tích các lỗ rỗng
  volume of voids
  thể tích các lỗ rỗng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X