• Điện lạnh

  không khí nóng
  warm air duct
  ống dẫn không khí nóng
  warm-air defrost system
  hệ (thống) phá băng bằng không khí nóng
  warm-air defrost system
  hệ (thống) xả đá bằng không khí nóng
  warm-air defrosting
  phá băng (xẻ đá) bằng không khí nóng
  warm-air duct
  đường ống không khí nóng
  warm-air fan
  quạt không khí nóng
  warm-air heater
  bộ sưởi không khí nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X