• /di´frɔst/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho thức ăn đông lạnh tan giá hết đông

  Nội động từ

  Làm cho thoát khỏi tình trạng đông lạnh

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khử băng

  Giải thích EN: To remove ice or frost from an object. Giải thích VN: Loại bỏ băng, đá khỏi một vật.

  làm tan băng
  làm tan đông
  phá băng
  defrost action
  quá trình phá băng
  defrost action
  tác động phá băng
  defrost actuation
  ấn nút phá băng
  defrost control
  điều chỉnh phá băng
  defrost controller
  rơle phá băng
  defrost equipment
  thiết bị phá băng
  defrost light
  đèn (báo) phá băng
  defrost method
  phương pháp phá băng
  defrost solenoid valve
  đèn điện tử phá băng
  defrost solenoid valve
  van điện từ phá băng
  defrost switch [relay]
  rơle thời gian phá băng
  defrost termination
  kết thúc phá băng
  defrost thermostat
  tecmostat phá băng
  defrost thermostat
  thermostat phá băng
  defrost water
  nước phá băng
  defrost water disposal
  đường xả nước phá băng
  defrost water disposal system
  hệ thống xả nước phá băng
  defrost water disposal system
  hệ xả nước phá băng
  defrost water drain line
  đường ống xả nước phá băng
  defrost water receptacle
  bình chứa nước phá băng
  defrost water receptacle
  bình đựng nước phá băng
  warm-air defrost system
  hệ (thống) phá băng bằng không khí nóng
  water defrost air cooler
  bộ làm lạnh không khí phá băng (xả đá) bằng nước
  water defrost system
  hệ (thống) phá băng bằng nước
  water defrost system
  hệ thống phá băng (xả đá) bằng nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X