• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Dệt may

  sự mắc sợi dọc

  Xây dựng

  cong vênh
  khúc lượn

  Điện tử & viễn thông

  phần điện tử (dữ liệu vô dụng)

  Kỹ thuật chung

  độ cong
  độ vênh
  torsional warping
  độ vênh xoắn
  sự cong
  bow warping
  sự cong xuống (ván)
  crook warping
  sự cong lên (ván)
  warping of track
  sự cong vênh đường ray
  sự cong vênh
  warping of track
  sự cong vênh đường ray
  sự làm vênh
  sự làm oằn
  sự vênh
  beam flanges warping
  sự vênh của các cánh dầm
  cross-section warping
  sự vênh mặt cắt ngang
  moisture warping
  sự vênh độ ẩm
  slab warping
  sự vênh của bản
  slab warping
  sự vênh của tấm
  warping of a board
  sự vênh của ván
  warping of cross section
  sự vênh mặt cắt
  warping of cross section
  sự vênh tiết diện ngang
  warping of cross-section
  sự vênh của mặt cắt
  warping of wood
  sự vênh gỗ

  Cơ - Điện tử

  Hình:Warping.jpg

  Sự làm vênh, sự làm cong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X