• Điện tử & viễn thông

  sự tạo sóng

  Kỹ thuật chung

  hàm sóng
  circular cylindrical wave function
  hàm sóng trụ tròn
  radial part of the wave function
  phần xuyên tâm của hàm sóng
  spherical wave function
  hàm sóng cầu
  spheroidal wave function
  hàm sóng phỏng cầu
  spin wave function
  hàm sóng spin
  symmetric wave function
  hàm sóng đối xứng
  two-component wave function
  hàm sóng hai thành phần
  vector wave function
  hàm sóng vectơ
  vector wave function
  hàm sóng véctơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X