• /si´metrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác symmetrical

  Tính từ

  Đối xứng; cân đối (về một cách sắp xếp trình bày..)

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cân đối

  Kỹ thuật chung

  đối xứng
  anti-symmetric
  phản đối xứng
  anti-symmetric relation
  quan hệ phản đối xứng
  axially symmetric
  đối xứng với trục
  axially symmetric load
  tải trọng đối xứng với trục
  binary symmetric channel
  kênh đối xứng nhị phân
  charge symmetric
  đối xứng điện tích
  circularly symmetric function
  hàm đối xứng tròn
  circulary symmetric function
  hàm đối xứng tròn
  circulary symmetric lobe
  búp có sự đối xứng tròn
  elementary symmetric function
  hàm đối xứng sơ cấp
  non symmetric (cal)
  bất đối xứng
  non symmetric (cal)
  không đối xứng
  semi-symmetric
  nửa đối xứng
  semi-symmetric connection
  liên thông nửa đối xứng
  skew-symmetric
  đối xứng lệch
  skew-symmetric
  phản đối xứng
  skew-symmetric determinant
  định thức đối xứng lệch
  skew-symmetric matrix
  ma trận đối xứng xiên
  skew-symmetric matrix
  ma trận phản đối xứng
  skew-symmetric tension
  tenxơ đối xứng lệch
  skew-symmetric tensor
  tenxơ đối xứng lệch
  SMP (symmetricmultiprocessing)
  sự đa xử lý đối xứng
  SMP (symmetricmultiprocessor)
  bộ đa xử lý đối xứng
  symmetric (al) distribution
  phân bố đối xứng
  symmetric (al) group
  nhóm đối xứng
  symmetric (al) matrix
  ma trận đối xứng
  symmetric algebra
  đại số đối xứng
  symmetric anastigmat
  anastimat đối xứng
  symmetric arch
  vòm đối xứng
  symmetric binary channel
  kênh nhị phân đối xứng
  symmetric channel
  kênh đối xứng
  symmetric circuit element
  phần tử đối xứng của mạch
  symmetric circuit element
  phần tử mạch đối xứng
  symmetric correspondence
  tương ứng đối xứng
  symmetric determinant
  định thức đối xứng
  symmetric difference
  hiệu số đối xứng
  Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL)
  đường dây thuê bao số đối xứng
  symmetric element
  phần tử đối xứng
  symmetric figure
  hình đối xứng
  symmetric group
  nhóm đối xứng
  symmetric involution
  phép đối hợp đối xứng
  symmetric kernel
  hạch đối xứng
  symmetric list
  danh sách đối xứng
  symmetric load
  tải trọng đối xứng
  symmetric matrix
  ma trận đối xứng
  symmetric multiprocessing (SMP)
  đa xử lý đối xứng
  symmetric multiprocessing (SMP)
  sự đa xử lý đối xứng
  symmetric multiprocessor (SMB)
  bộ đa xử lý đối xứng
  symmetric pair
  cặp đối xứng
  symmetric polynomial
  đa thức đối xứng
  symmetric pylon
  cột tháp đối xứng
  symmetric relation
  quan hệ đối xứng
  symmetric rim
  vành bánh xe đối xứng
  symmetric shaped beam
  chùm tia có dạng đối xứng
  symmetric space
  không gian đối xứng
  symmetric storage configuration
  cấu hình bộ đối xứng
  symmetric tension
  tenxơ đối xứng
  symmetric tensor
  tenxơ đối xứng
  symmetric video compression
  sự nén hình ảnh đối xứng
  symmetric wave
  sóng đối xứng
  symmetric wave function
  hàm sóng đối xứng
  symmetric with regard to the axial plane
  đối xứng đối với mặt phẳng trung tâm
  triangular symmetric curve
  đường đối xứng tam giác
  U symmetric matrices
  ma trận U đối xứng
  U-symmetric matrix
  ma trận U-đối xứng
  un-symmetric
  không đối xứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X