• /´wi:piη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đang khóc, khóc lóc (người)
  Chảy nước, rỉ nước
  weeping rock
  đá rỉ nước, đá đổ mồ hôi
  (y học) chảy nước (vết đau)
  (thực vật học) có cành rủ xuống (cây)
  weeping willow
  cây liễu rủ cành

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đọng bitum (trên mặt tường)
  sự đọng sữa xi măng (trên mặt bê tông)
  sự đọng sương (trên mặt tường)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  lachrymose , teary , weepy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X