• /wend/

  Thông dụng

  Động từ

  Hướng (bước đi) về phía
  to wend one's way
  (từ cổ,nghĩa cổ); (đùa cợt) đi
  It's time we were wending our way
  Đến lúc chúng ta phải đi

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X