• /we 'bai/

  Thông dụng

  Phó từ

  Do cái gì, bằng cách gì
  whereby shall we know him?
  bằng cách nào mà chúng ta sẽ biết được nó?
  Nhờ đó, bởi đó
  he devised a plan whereby they might escape
  hắn vạch một kế hoạch mà nhờ đó họ có thể trốn thoát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X