• /mait/

  Thông dụng

  Thì quá khứ của may

  Danh từ

  Sức mạnh
  by might
  bằng sức mạnh, bằng vũ lực
  with all one's might; with might and main
  với tất cả sức mạnh, dốc hết sức
  might is right
  lẽ phải thuộc về kẻ mạnh


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X