• Kỹ thuật chung

  quấn

  Kinh tế

  chấm dứt
  chấm dứt, kết thúc thanh lý
  đóng cửa (một công ty)
  giải thể
  wind up a business
  giải thể một doanh nghiệp
  wind up a business (to...)
  giải thể một doanh nghiệp
  thanh lý

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  begin , commence , open , start

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X