• /wi´ðɔ:l/

  Thông dụng

  Phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) cũng, đồng thời, hơn nữa, vả lại

  Giới từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) với, lấy
  what shall he fill his belly withal?
  nó sẽ lấy gì bỏ vào bụng?

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X