• /dʒaib/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chế giếu, sự chế nhạo

  Động từ

  Chế giếu, chế nhạo
  to gibe at someone
  chế giễu ai

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chế nhạo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  admire , commend , laud , praise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X