• /´wumənli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như đàn bà, thuộc phái nữ
  womanly virtues
  đức hạnh phụ nữ
  a womanly figure
  một dáng dấp phụ nữ
  womanly qualities
  phẩm chất phụ nữ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X