• (đổi hướng từ Qualities)
  /'kwɔliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất lượng, phẩm chất, tính chất;
  Hảo hạng, rất tốt,Đặc tính, đức tính,
  Đặc trưng

  Danh từ

  Chất lượng, phẩm chất; hảo hạng, ưu tú (về chất lượng)
  goods of good quality
  hàng hoá phẩm chất tốt
  to have quality
  ưu tú, hảo hạng, tốt lắm
  Đặc tính, nét đặc biệt; năng lực, tài năng; đức tính; đặc trưng
  to give a taste of one's quality
  tỏ rõ năng lực của mình, cho thấy tài năng của mình
  to have many good qualities
  có nhiều đức tính tốt
  Loại, hạng
  the best quality of cigar
  loại xì gà ngon nhất
  a poor quality of cloth
  loại vải tồi
  (từ cổ,nghĩa cổ) tầng lớp trên
  people of quality; the quality
  những người thuộc tầng lớp trên
  (vật lý) âm sắc, màu âm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chất lượng
  lot quality
  chất lượng của lô


  Xây dựng

  chất lượng, phẩm chất, đặc trưng, đặc tính, cấp chính xác

  Cơ - Điện tử

  Chất lượng, phẩm chất, đặc trưng, đặc tính, cấpchính xác

  Kỹ thuật chung

  đặc tính
  commercial quality
  đặc tính thương mại
  đặc trưng
  aerodynamic quality
  đặc trưng khí động lực
  quality characteristic
  đặc trưng chất lượng
  quality criterion
  đặc trưng chất lượng
  bản chất
  phẩm chất
  data quality
  phẩm chất dữ liệu
  factor of quality
  hệ số phẩm chất
  good merchantable quality
  phẩm chất thương mại tốt
  high quality
  hệ số phẩm chất cao
  high quality product
  sản phẩm chất lượng cao
  marginally commercial circuit quality
  sự định phẩm chất
  measure of the quality of service
  chuẩn cứ phẩm chất dịch vụ
  print quality
  phẩm chất in
  QA(qualityassurance)
  sự bảo đảm phẩm chất
  quality assurance department
  bộ phận đảm bảo chất lượng
  quality degradation
  giảm phẩm chất
  quality degradation
  sự giảm phẩm chất
  quality factor
  hệ số phẩm chất
  quality factor (Qfactor)
  hệ số phẩm chất
  quality of performance
  phẩm chất vận hành ẩm
  Quality of Service (QoS)
  phẩm chất dịch vụ, chất lượng dịch vụ
  quality of transmission
  phẩm chất truyền dẫn
  received signal quality
  phẩm chất tín hiệu thu nhận
  reception quality
  phẩm chất thu nhận
  reproduction quality
  phẩm chất tái sản xuất
  secondary grade of reception quality
  phẩm chất thứ cấp của sự thu nhận
  sound of commercial quality
  âm thanh có phẩm chất thương mại
  tonal quality
  phẩm chất âm thanh
  tính chất
  antiknock quality
  tính chất chống nổ
  burning quality
  tính chất cháy
  water loss quality of mud
  tính chất lọc của bùn khoan
  tính năng
  running quality
  tính năng làm việc (của máy)

  Kinh tế

  chất lượng
  acceptance quality level
  tiêu chuẩn chất lượng nghiệm thu
  actual quality
  chất lượng thực tế
  adequate quality
  chất lượng hạng ưu
  adequate quality
  chất lượng tốt
  appraisal of quality
  sự đánh giá chất lượng
  average outgoing quality
  chất lượng xuất xưởng trung bình
  baking quality
  bánh nướng chất lượng tốt
  bottom quality
  chất lượng hạng kém
  certificate of quality
  giấy chứng nhận chất lượng
  certification marking of product quality
  sự đánh dấu xác nhận chất lượng hàng hóa
  claim for inferiority of quality
  sự đòi bồi thường vì chất lượng kém
  commercial quality
  chất lượng thương phẩm
  common quality
  chất lượng thông thường
  contract quality
  chất lượng quy định theo hợp đồng
  cooking quality
  chất lượng nấu nướng
  criterion of quality
  tiêu chuẩn chất lượng
  edible quality
  chất lượng thực phẩm
  even quality
  chất lượng ổn định
  evidence as to the quality of goods
  chứng cớ về chất lượng hàng hóa
  excellent quality product certificate
  giấy chứng hàng chất lượng cao
  fair and marketable quality
  chất lượng tốt và dễ bán
  flight to quality
  bay theo chất lượng
  food quality
  chất lượng thực phẩm
  good merchandise quality
  chất lượng hàng tốt
  guarantee of quality
  giấy đảm bảo chất lượng sản phẩm
  guaranteed quality
  chất lượng bảo đảm
  high quality
  chất lượng cao
  high quality goods
  hàng chất lượng cao
  high quality materials
  vật liệu chất lượng cao
  hypothetical standard quality
  phẩm chất, chất lượng tiêu chuẩn giả thiết
  inferior in quality
  chất lượng thấp
  landing quality
  chất lượng dỡ hàng lên bờ
  landing quality terms
  điều kiện về chất lượng dỡ hàng lên bờ
  landing quality terms
  điều kiện chất lượng dỡ hàng lên bờ
  letter quality
  chất lượng thư tín
  low quality
  chất lượng kém
  manufacture's certificate of quality
  giấy chứng chất lượng của người sản xuất
  manufacturer's certificate of quality
  giấy chứng chất lượng của người sản xuất
  merchantable quality
  chất lượng tiêu thụ được
  milling quality
  chất lượng nghiền
  milling quality
  chất lượng xay
  off quality
  chất lượng thấp
  ordinary quality
  chất lượng bình thường
  outturn quality
  chất lượng hàng đến
  price-quality ratio
  tỉ suất chất lượng giá cả
  price-quality ratio
  tỉ suất chất lượng-giá cả
  product quality differentiation
  sự dị biệt hóa chất lượng sản phẩm
  quality adjustment
  điều chỉnh chất lượng
  quality allowance
  trợ cấp cho chất lượng
  quality analysis
  phân tích chất lượng
  quality and quantity assured
  chất lượng và số lượng đảm bảo
  quality and quantity unknown
  chất lượng và số lượng không rõ
  quality assurance
  sự đảm bảo chất lượng
  quality assurance acceptance
  tiêu chuẩn nghiệm thu bảo đảm chất lượng
  quality assurance acceptance standards
  tiêu chuẩn nghiệm thu bảo đảm chất lượng
  quality assurance operating procedure
  trình tự thao tác bảo đảm chất lượng
  quality audit
  giám sát, kiểm tra chất lượng
  quality certification organ
  cơ quan kiểm nghiệm chất lượng
  quality circle
  nhóm cải tiến chất lượng
  quality circle
  nhóm chất lượng
  quality competition
  cạnh tranh chất lượng
  quality control
  sự kiểm tra chất lượng
  quality control chart
  bảng kiểm tra chất lượng
  quality control chart
  biểu đồ quản lý chất lượng
  quality control department
  phòng kiểm tra chất lượng
  quality control group
  nhóm, tổ kiểm tra chất lượng
  quality control mark
  dấu kiểm tra chất lượng
  quality defect
  sự không đạt yêu cầu chất lượng
  quality determination
  sự xác định chất lượng
  quality discrepancy
  sự bất đồng, ý kiến khác nhau về chất lượng sản phẩm
  quality factor
  chỉ số chất lượng
  quality factor
  nhân tố chất lượng
  quality first
  chất lượng trên hết
  quality goods
  hàng hóa có chất lượng
  quality index
  chỉ số chất lượng
  quality inspector
  người kiểm chất lượng
  quality market
  thị trường coi trọng chất lượng
  quality of assets
  chất lượng tài sản
  quality of design
  chất lượng thiết kế
  quality of earnings
  chất lượng của thu nhập
  quality of earnings
  chất lượng lợi nhuận
  quality of earnings
  chất lượng thu nhập
  quality of goods
  chất lượng hàng hóa
  quality of life
  chất lượng đời sống
  quality of material
  chất lượng vật liệu
  quality of passenger service
  chất lượng phục vụ khách hàng
  quality of products
  chất lượng sản phẩm
  quality requirements
  nhu cầu chất lượng
  quality restriction
  sự hạn chế chất lượng
  quality standards
  tiêu chuẩn chất lượng
  quality target
  chỉ tiêu chất lượng
  quality test
  sự phân tích chất lượng
  quality-price ratio
  tỉ suất chất lượng giá cả
  quality-price ratio
  tỷ suất chất lượng-giá cả
  questionable quality
  chất lượng nghi vấn
  settling quality
  chất lượng cảm quan
  shipped quality
  chất lượng bốc hàng, phẩm chất khi bốc
  shipped quality terms
  điều kiện (giao hàng lấy) chất lượng bốc hàng làm chuẩn
  shipping quality terms
  điều kiện về chất lượng chất hàng
  shopped quality
  chất lượng bốc hàng
  smoking quality
  chất lượng hút
  standard of quality
  tiêu chuẩn chất lượng
  standard quality
  chất lượng tiêu chuẩn
  standard quality
  phẩm chất, chất lượng tiêu chuẩn
  symbolic quality
  chất lượng tượng trưng
  technical quality
  chất lượng kỹ thuật
  terms of quality
  điều kiện phẩm chất, chất lượng
  top grade quality
  chất lượng tối cao
  top quality
  chất lượng cao nhất, tối ưu, tối hảo
  top quality fish
  cá chất lượng cao
  top- quality product
  sản phẩm chất lượng tối ưu
  top-quality product
  sản phản chất lương tối ưu
  total quality control
  quản lý chất lượng toàn diện
  total quality management
  quản lý chất lượng toàn diện
  uneven quality
  chất lượng không đồng đều
  useless quality
  chất lượng không mong muốn
  useless quality
  chất lượng không như mong muốn
  variable quality
  chất lượng khả biến, biến đổi
  warranty of quality
  bảo đảm chất lượng
  phẩm chất
  adequate quality
  phẩm chất tốt
  arrival quality
  phẩm chất hàng đến
  arrival quality terms
  điều kiện về phẩm chất hàng đến
  average outgoing quality
  phẩm chất thông qua trung bình
  bad quality
  phẩm chất kém
  best quality
  phẩm chất tốt nhất
  choice quality
  phẩm chất thượng hạng
  contractual quality
  phẩm chất theo quy định hợp đồng
  excellent quality and reasonable price
  phẩm chất hảo hạng và giá cả phải chăng
  export quality
  phẩm chất xuất khẩu
  extra best quality
  phẩm chất thượng hảo hạng
  extra quality
  phẩm chất đặc ưu
  fair average quality
  phẩm chất bình quân khá
  fair average quality
  phẩm chất thường
  fair average quality
  phẩm chất thương mại
  fair average quality
  phẩm chất trung bình khá
  first-rate quality
  phẩm chất thượng hạng
  good average quality
  phẩm chất loại vừa
  good merchandise quality
  phẩm chất tốt bán được
  good merchantable quality
  phẩm chất tiêu thụ tốt
  good, sound, merchantable quality
  phẩm chất tốt, hoàn chỉnh, bán được
  graded by quality
  đã phân loại theo phẩm chất
  guaranteed quality
  phẩm chất bảo đảm
  high quality
  phẩm chất cao cấp
  hypothetical standard quality
  phẩm chất, chất lượng tiêu chuẩn giả thiết
  inferior quality
  phẩm chất kém
  landed quality
  phẩm chất hàng đến
  landed quality
  phẩm chất lên bờ
  landed quality term's
  điều kiện phẩm chất hàng đến
  landed quality terms
  điều kiện phẩm chất hàng đến
  low quality
  phẩm chất kém
  low quality
  phẩm chất xấu
  medium quality
  phẩm chất trung bình
  merchantable quality
  phẩm chất bán được
  pool quality
  phẩm chất kém
  pool quality
  phẩm chất xấu
  pool quality goods
  hàng phẩm chất kém
  poor quality
  phẩm chất kém
  poor quality
  phẩm chất xấu
  poor quality goods
  hàng phẩm chất kém
  quality as per buyer's sample
  phẩm chất đúng với mẫu hàng của bên mua
  quality as per seller's sample
  phẩm chất đúng theo mẫu hàng bên bán
  quality as per seller's sample
  phẩm chất đúng theo mẫu hàng của bên bán
  quality assurance
  bảo đảm phẩm chất
  quality claim
  đòi bồi thường về phẩm chất
  quality discrepancy
  sự bất đồng ý kiến khác nhau về phẩm chất
  quality market
  thị trường chú trọng phẩm chất
  quality restriction
  sự hạn chế phẩm chất
  quality shall be strictly as per sample
  phẩm chất phải thật đúng với hàng mẫu
  seal of quality
  con dấu phẩm chất
  selected quality
  phẩm chất tuyển chọn, tinh tuyển
  shipped quality
  chất lượng bốc hàng, phẩm chất khi bốc
  shipped quality
  phẩm chất khi bốc
  shopped quality
  phẩm chất khi bốc
  standard quality
  phẩm chất, chất lượng tiêu chuẩn
  superfine quality
  phẩm chất cực tinh
  superior quality
  phẩm chất thượng hạng
  survey report on quality
  giấy chứng giám định phẩm chất
  terms of quality
  điều kiện phẩm chất, chất lượng
  top- quality product
  sản phẩm chất lượng tối ưu
  tính chất
  feeding quality
  tính chất làm thức ăn gia súc
  health giving quality
  tính chất chữa bệnh được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X