• /´wə:k¸ʃɔp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phân xưởng (sữa chữa, chế tạo máy móc...) (như) shop
  Hội thảo

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phân xưởng, xưởng

  Xây dựng

  nhà xưởng
  nơi chuẩn bị

  Kỹ thuật chung

  cuộc hội thảo
  nhà máy

  Kinh tế

  phân xưởng
  xưởng
  cooperative workshop
  xưởng hợp tác
  domestic workshop
  xưởng gia đình
  opening of an additional workshop
  sự mở thêm một xưởng mới
  sheltered workshop
  xưởng có bảo hộ (không bị phá hỏng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X