• /is'tæbli∫mənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thành lập, sự thiết lập, sự kiến lập
  Sự đặt (ai vào một địa vị)
  Sự chứng minh, sự xác minh (sự kiện...)
  Sự đem vào, sự đưa vào (thói quen, sự tín ngưỡng...)
  Sự chính thức hoá (nhà thờ)
  Tổ chức (quân đội, hải quân, hành chính...); cơ sở (kinh doanh)
  Số người hầu; quân số, lực lượng
  war establishment
  lực lượng thời chiến
  peace establishment
  lực lượng thời bình
  separate establishment
  cơ ngơi của vợ lẽ con riêng
  The Establishment
  Giới có ảnh hưởng về lãnh vực nào đó, Giới quyền uy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thành lập

  Kỹ thuật chung

  sự cài đặt
  sự thiết lập
  call establishment
  sự thiết lập cuộc gọi
  thành lập
  thiết lập
  call establishment
  sự thiết lập cuộc gọi
  Key Establishment Protocol (OAKLEY)
  giao thức thiết lập khóa

  Kinh tế

  biên chế
  establishment strength
  nhân viên biên chế
  cơ quan
  cơ ngơi
  cơ sở
  doanh nghiệp
  establishment charges
  các chi phí thành lập doanh nghiệp
  doanh sở
  establishment charges
  phí dụng doanh sở (ở các phòng ban của công ty bách hóa...)
  hãng
  mail-order establishment
  hãng bán hàng qua bưu điện
  phòng ban
  establishment charges
  phí dụng doanh sở (ở các phòng ban của công ty bách hóa...)
  số ngạch
  số nhân viên quy định
  sự thiết lập
  tầng lớp lãnh đạo
  tập đoàn thống trị
  thành lập
  establishment charges
  các chi phí thành lập doanh nghiệp
  establishment charges
  chi phí thành lập công ty
  việc thành lập
  xí nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X