• /´ræpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tờ bọc (sách); băng (tờ báo); lá áo (điếu xì gà)
  Người bao gói; giấy gói, vải gói
  Áo choàng rộng (của đàn bà mặc trong nhà)

  Chuyên ngành

  Dệt may

  vải bọc áo ngủ

  Hóa học & vật liệu

  đồ bọc

  Toán & tin

  trình bao bọc

  Xây dựng

  giấy bọc ngoài

  Kỹ thuật chung

  bao bì
  giấy gói
  protective wrapper
  giấy gói bảo vệ
  vỏ hộp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X