• /´rɔη¸du:ə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm trái, người làm vô đạo đức, người làm bất hợp pháp, người phạm tội

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X