• /ə´fendə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phạm tội, người phạm lỗi
  An offender against law
  Người phạm tội chống lại pháp luật
  Người có tội, người có lỗi
  He is an offender in the case
  Anh ta là người có lỗi trong trường hợp này

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người vi phạm
  người phạm tội
  tội phạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X