• Ngoại động từ

  Làm lung lay, làm rung chuyển, rung
  ébranler un arbre
  rung cây
  ébranler un régime
  làm lung lay chế độ
  ébranler la résolution de quelqu'un
  làm lung lay quyết tâm của ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X